Nu bryter vi tystnaden lägger ner

Nu bryter vi tystnaden (NBVT) beslutade 29 september 2015 att lägga ner nätverket. NBVT har varit ett opinionsbildande nätverk för socialarbetare sedan 2011. Vi är nöjda att ha påverkat socialpolitiken i Sverige!

Vi presenterade tidigt en analys av hur New Public Management (NPM) påverkar socialtjänstens organisering. Vi har visat hur socialförsäkringssystemet och viktiga delar av välfärdsstaten håller på att kollapsa och hur det slår mot de svagaste i samhället. Vi har brutit en tystnadskultur som varit och fortsätter vara skadlig inom myndigheter. Vi har tydliggjort varför socialtjänsten befinner sig i kris och visat vägen mot hur framtidens socialtjänst kan organiseras. Vi har försvarat våra klienters rättigheter. Vi har visat hur tätt sammankopplad socialarbetares pressade arbetssituation är med rättssäkerheten för klienter. Vi har höjt våra röster eftersom arbetsmiljön för socialsekreterare är farlig. Fortfarande flyr vi och våra kollegor eller blir sjuka av våra jobb. NBVT har påverkat det offentliga samtalet, politiker och våra fackförbund så att socialtjänstens kris numera finns på agendan.

Nätverket har varit aktivistiskt och tvärfackligt. Allt arbete har gjorts av eldsjälar som arbetat ideellt och en styrgrupp på sex personer har hållit samman arbetet. Vi i NBVT har deltagit i samtal med både ministrar och lokalpolitiker, vi har deltagit i otaliga paneldebatter och intervjuats i media. Vi har även skapat opinion genom vår egen Facebook-sida, Twitter, vår blogg som bland annat inkluderat ”Veckans brott” och genom debattartiklar. NBVT har varit baserat i Stockholm, men har fått fristående efterföljare i flera kommuner i landet.

NBVT skapade en egen plattform, när vi upplevde att andra forum saknades eller brast i handlingskraft. NBVT har fått en del praktiskt stöd från Akademikerförbundet SSR och Vision och alla som varit aktiva i nätverket har varit medlemmar i något av fackförbunden. Vi skickar nu stafettpinnen vidare till er, våra kollegor, och till våra fackförbund. NBVT har visat att det är möjligt att gå ihop och tillsammans göra något bra.

Lokalt fackligt arbete på arbetsplatsen är nödvändigt för att försvara ett värdigt socialt arbete. Vi uppmuntrar alla kollegor att gå med i ett fackförbund och att aktivera sig i den lokala styrelsen på arbetsplatsen. Facket är sina medlemmar, så har du och en kollega egna idéer – presentera dem lokalt eller centralt och be om stöd! Allt behöver inte vara som det alltid har varit. Vi fortsätter kämpa och tror att förändring är möjlig! NBVT önskar att ni hjälper till att bevaka att de förändringar som satts igång inte bara blir prat, glömda utredningar och handlingsplaner, utan leder till reell förändring på flera nivåer!

Tack, alla ni som stöttat Nu bryter vi tystnadens arbete!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s